Ana içeriğe atla

Telif Hakkı

1948 Tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin

27’nci Maddesi:

“1. Herkes toplumun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak güzel sanatları tatmak, bilim alanındaki ilerleyişe katılmak ve bundan yararlanmak hakkına sahiptir.
2. Herkesin sahibi bulunduğu (yarattığı) her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserinden doğan manevi ve maddi yararlarını korunmasını isteme hakkı vardır.”

Telif Haklarının Özellikleri
*Telif Hakkının doğması için tescile gerek yoktur. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar eserin üretilmesiyle doğar.
*Telif hakları soyut niteliğe sahiptir. Telif hakları ile koruma altına alınan, insan düşüncesinin yarattığı maddi olmayan mallardır. Telif hakları somutlaştığı maddeden ayrı ve bağımsız bir varlık ve hukuki değere sahiptir.
*Telif haklarında ülkesellik ilkesi geçerlidir. Koruma hangi ülkede talep ediliyorsa koruma şartları o ülke mevzuatına göre belirlenir.
*Mutlak hak niteliğine sahiptir. Telif hakları herkese karşı ileri sürülebilir. Ancak toplum menfaatinin korunması gibi nedenlerle bu mutlak hakka çeşitli sınırlamalar getirilmiştir. Mutlak hakka getirilen sınırlamalar: Kamu düzeni, genel ahlak, kamu yararı gibi sebeplerle getirilen sınırlamalar ve hususi menfaat (şahsi kullanım vs.) yararına getirilen istisnalardan oluşmaktadır. (Örneğin, bir eserin kâr amacı güdülmeksizin, şahsi kullanım amacıyla çoğaltılabilmesi mümkündür.)

Eser Sahibin Hakları
5846 Sayılı Kanunda eser sahibine ilişkin haklar mali ve manevi haklar şeklindedir.

Manevi Haklar:
*Umuma arz hakkı
*Adın belirtilmesi hakkı
*Eserde değişiklik yapılmasını men etme yetkisi
*Eser sahibinin malik ve zilyede karşı haklar 
www.telifhakları.gov.tr

Yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde belirlemiş olduğumuz telif hakları Creative Commons tarafından lisanslanmıştır
Creative Commons Lisansına sahip eseri kopyalayabilirsiniz, üzerinde değişiklik yapıp yenisini üretebilirsiniz. Sağlanması gereken 3 (üç) şart var. İlki, eserin tüm kopyalarında eserin ilk sahibinin belirtilmesi. İkincisi, eserin hiçbir kopyası veya eserden üretilmiş yeni eserlerin hiçbirinin ticari ortamda kullanılmaması. Üçüncüsü, eserin tüm kopyalarında veya eserden üretilmiş yeni eserlerde de aynı veya benzer lisansın kullanılmaya devam edilmesi.
Yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde, Spoiler Çeviri’nin sahibi bulunduğu eserleri kullanma hakkı üçüncül şahıslara verilmiştir.
Eğer belirtilen kurallar çerçevesi dışında eserin kullanımı olursa, Spoiler Çeviri eseri geri istemeyi ya da bulunduğu ortamdan kaldırılmasını talep edebilir.

TEŞEKKÜRLER.

Yorumlar

Adsız dedi ki…
Bu siteden bir içerik indirmek korsan kullanımına girer mi ?
Unknown dedi ki…
ÇİZİMLERİ GÜZEL OLAN LOBO ÇEVİRİR MİSİNİZ?

AMA NEW52 OLMASIN.

ÇİZİMLERİ-RENKLENDİRMESİ VE HİKAYESİ ÇOK GÜZEL OLAN BİR LOBO SAYISI ÇEVİRİRSENİZ ÇOK MUTLU-MESUT-BAHTİYAR OLACAĞIM.